Hexagon förvärvar SAFEmine – ett ledande företag inom säkerhetslösningar för gruvindustrin

Hexagon har ingått avtal om att förvärva SAFEmine, en ledande leverantör av säkerhetslösningar för gruvdrift.

SAFEmine med säte i Baar, Schweiz, är leverantör av trafiksäkerhetslösningar för fordon som används i dagbrott. Kärnan i lösningarna är ett kompakt system för undvikande av kollisioner som ökar förarnas situations-medvetenhet och minskar risken för olyckor genom att aktivt varna föraren vid omedelbara hot. Erbjudandet omfattar dessutom lösningar för indikation på förartrötthet, avancerad radar för spårning och fordonsinformationssystem. SAFEmine har global närvaro genom dotterbolag och lokala partners och system i drift i mer än 45 gruvor runt hela världen.

“Det är ett betydelsefullt förvärv för våra kunder i gruvindustrin och andra sektorer som i ökande grad använder teknologier för att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och samtidigt förbättra säkerhetsförhållandena”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon. “SAFEmines starka närvaro och teknologiska ledarskap öppnar inte bara dörren för korsförsäljning av komplementära produkter ur Hexagons erbjudande till samma marknad, utan skapar också synergimöjligheter i flera av Hexagons verksamheter.”

SAFEmine konsolideras i Hexagons från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons resultat. Företagets omsättning uppgick till cirka 13 MEUR räkenskapsåret 2013.

För ytterligare information kontakta:
Carl Gustafsson, Investor Relations Manager, Hexagon AB,
46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, Hexagon AB,
1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar