Hexagon innehar 21.5 procent av aktierna i Veripos och överväger att förvärva ytterligare upp till 3,900,000 aktier till en kurs om NOK 34 per aktie

Acceptfristen för kontanterbjudandet från Hexagon Acquisition Ltd till aktieägarna i Veripos Inc. (”Veripos”) avseende samtliga utestående aktier i Veripos (”Kontanterbjudandet”) i enlighet med erbjudandehandlingen daterad den 18 oktober 2013 (”Erbjudandehandlingen”) löpte ut den 25 november 2013 kl. 16:30. Därefter har Hexagon AB (”Hexagon”), idag förvärvat eller ingått överenskommelse om att förvärva 7,130,529 aktier i Veripos till ett pris om NOK 34 per aktie.

Hexagon överväger att förvärva ytterligare upp till 3,900,000 aktier, motsvarande 11,8 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos till ett pris om NOK 34 per aktie. Det eventuella förvärvet inleds idag, den 26 november 2013 kl. 16:30 och kan stängas med kort varsel vid full frihet för SEB, som hanterar det eventuella förvärvet. Om Hexagon fullföljer förvärvet av ytterligare 3,900,000 aktier kommer Hexagon att äga 11,030,529 aktier, motsvarande 33,33 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos.

Aktieägare som önskar sälja sina aktier till Hexagon för NOK 34 per aktie ombedes att kontakta SEB på telefon +47 21 00 85 32.

Accepter avseende totalt 82,175 aktier, motsvarande 0,25 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos erhölls under acceptfristen för Kontanterbjudandet. De villkor för Kontanterbjudandets fullföljande som angavs i Erbjudandehandlingen har således inte uppfyllts och då acceptfristen har löpt ut kommer dessa aktier att återlämnas. Aktieägare som accepterade Kontanterbjudandet och som vill sälja aktier till en kurs om NOK 34 per aktie måste kontakta SEB.

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hexagon.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Stenberg, Vice President, Strategy and Communications, Hexagon AB,
+46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, Hexagon AB,
+1 404 554 0972, media@hexagon.com

Karl Skjelbred, SEB Corporate Finance
+47 21 00 85 78, karl.skjelbred@seb.no

Jo Isaksen, SEB Corporate Finance
+47 21 00 85 41, jo.isaksen@seb.no

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Taggar:

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera