Hexagon lanserar HxGN MineOperate UG Pro för gruvföretag

Hexagon, en ledande global leverantör av digitala lösningar, lanserar idag HxGN MineOperate UG Pro, en plattform som hanterar underjordisk fordonsutrustning och snabb information om kapacitetsutnyttjande, i avlägsna platser djupt under jordytan.

UG Pro övervakar aktiviteter då gruvan utvecklas och malmen bryts, och uppdaterar arbetsflöden för personal och maskiner i realtid. UG Pro, som är specifikt utvecklad för gruvor som saknar datanätverk under jord, kan optimera effektiviteten med hjälp av mobila enheter som lagrar och vidarebefordrar kritisk information mellan chefer och arbetare via nätverksåtkomstpunkter. Digitalisering av både komplexa och enklare arbetsuppgifter i en gruva möjliggör kontinuerliga dataflöden i en komplex affärsinriktad verksamhet. Att kunna se data från mobila applikationer på instrumentpanelen skapar förtroende för att insatser sker på rätt plats och enligt tidsplan.

"När gruvor blir allt djupare ökar behovet av bättre kommunikation och samarbete,” säger Ola Rollén, Hexagons vd och koncernchef. “Komplexitet som kan vara lätt att övervinna ovan jord kräver specialistkompetens och skräddarsydda lösningar under jord.“

UG Pro kan integreras med Hexagons övriga lösningar för säkerhet, maskinstyrning och datavisualisering samt synkroniseras med externa data från tredjepartsleverantörer. UG Pro använder säkra IoT-protokoll för att leverera meddelanden i syfte att utöka informationsflödet med minimala hinder. UG Pros dataarkitektur gör det också möjligt för kunderna att använda sina egna analysverktyg sömlöst med plattformen. Lösningen innehåller en stor uppsättning av inbyggda intelligenta verktyg för att säkert och snabbt modellera olika ekonomiska- och produktionsscenarier.

Helt i enlighet med Hexagons mål att minska gapet mellan vad som är och vad som ska vara förflyttar UG Pro gruvor ett steg närmare till att bli autonoma anslutna ekosystem. Detta genom att koppla samman planering, schemaläggning och utförande med all utrustning, alla system och anställda under jorden, för att på så sätt optimera alla uppgifter, fysiska platser och aktiviteter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar