Hexagon lanserar sin nya finansiella plan på kapitalmarknadsdagen

Hexagon håller idag sin kapitalmarknadsdag i London, Storbritannien, och kommer där presentera sin nya femåriga finansiella plan som sträcker sig till 2021. Den finansiella planen innehåller två scenarion, ett bas-scenario och ett optimistiskt scenario.  

Bas-scenario: Försäljningsmål på 4,6 miljarder EUR med en EBIT marginal på 27 procent. Försäljningsmålet är grundat på antagandet att Hexagon uppnår en genomsnittlig försäljningstillväxt på 8 procent per år, bestående av en kombination av organisk tillväxt och förvärv, där organisk tillväxt uppskattas till cirka 5 procent.

Optimistiskt scenario: Försäljningsmål på 5,1 miljarder EUR med en EBIT marginal på 28 procent. Försäljningsmålet är grundat på antagandet att Hexagon uppnår en genomsnittlig försäljningstillväxt på 10 procent per år, bestående av en kombination av organisk tillväxt och förvärv, där förvärv antas vara den adderande faktorn jämfört med bas-scenariot.

Den organiska tillväxten ska uppnås genom en kombination av nya initiativ/applikationer och utveckling av de befintliga produktportföljerna med stöd från högre försäljningstillväxt av mjukvarulösningar. Hexagon kommer fortsätta att investera i nya innovationer och därmed expandera sin potentiella marknad. 

“På grund av den förväntat låga BNP-tillväxten är det viktigare än någonsin att ha fortsatt fokus på nya initiativ för framtida tillväxt. Hexagon har alla möjligheter att generera lönsam tillväxt och vi kommer fortsätta investera i innovationer och därmed expandera vår potentiella marknad. Dessutom är Hexagons finansiella ställning starkare än någonsin vilket möjliggör fler förvärv. Vi är fast beslutna om att fortsätta driva revolutionerande utveckling i de industrier vi verkar, transformera Hexagons framtid och lägga full kraft på att realisera vår nya finansiella femårsplan”, säger Ola Rollén, VD Hexagon.

De två scenarion som presenteras på kapitalmarknadsdagen är inte de enda möjliga utfallen. Olika kombinationer av dessa två är tänkbara beroende på den makroekonomiska utvecklingen.

Mot bakgrund av den pågående utredningen av Ola Rollén rörande insiderhandel och lanseringen av företagets nya finansiella femårsplan på kapitalmarknadsdagen, vill styrelsen klargöra att Ola har deras fulla stöd att fortsätta som VD för Hexagon.

“Våra advokater och oberoende juridiska experter i Norge har nu tagit del av åklagarens fullständiga material i utredningen och deras bedömning ligger fast - att misstankarna mot Ola saknar grund och att han därför bör frias helt från misstankarna om insiderbrott. Men det är ju förstås åklagaren som fattar beslut om utredningen ska läggas ned eller om åtal ska väckas. Vad vi vill göra tydligt från vår sida är att Ola har vårt fulla stöd oavsett om det väcks åtal eller inte. Man är oskyldig tills motsatsen kan bevisas.", säger Melker Schörling, styrelseordförande Hexagon.

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att vara tillgängliga på Hexagons hemsida hexagon.com.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 cirka kl. 15:15 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar