Hexagon och Huawei i samarbete om smart city-lösningar

Hexagon som är en ledande global leverantör av informationsteknik inom geospatiala och industriella applikationer, ingår ett strategiskt samarbete med Huawei i syftet att leverera smart city-lösningar. Den nya samarbetspartnern Huawei är en världsledande aktör inom informations- och kommunikationsteknik.

Då majoriteten av världens befolkning bor i städer är behovet av lösningar inom säkerhet och infrastruktur större än någonsin. Hexagon och Huawei arbetar tillsammans för att möta efterfrågan av smarta lösningar genom att integrera Huaweis hårdvara för kommunikation med Hexagons mjukvarulösningar inom säkerhet och infrastruktur. Genom att kombinera dessa lösningar kan samarbetet mellan olika organisationer och myndigheter förbättras vilket möjliggör dataanalys för att kunna förutspå, förbereda sig för och agera på de utmaningar som finns i dagens moderna städer.

Säkerhet är ett primärt fokus för samarbetet. Genom anslutning till integrerade sambandscentraler kan kunder såsom t.ex. polis, brandkår, ambulans och trafikmyndigheter höja sin beredskap och öka effektiviteten vid insatssituationer.
I samarbetet bidrar Huawei med teknik från sin Safe-City portfölj som innehåller bland annat högupplöst videoövervakning, bredbandskabel och IP-system för konferenssamtal. Hexagon bidrar med sin mjukvaruportfölj inom allmän säkerhet, transporter, smarta elnät och telekom. Mjukvaran inkluderar bland annat lösningar för att hantera katastrofinsatser och nödsamtal. Det övergripande syftet med mjukvaran är att öka situationsmedvetenheten och ge kunden tillgång till digitala rapporter som visualiserar och ger beslutsunderlag för ett snabbt agerande.

”Huaweis teknik, kompetens och världsomfattande närvaro, särskilt i tillväxtområden, är ett utmärkt komplement till vår förmåga att leverera smart city-lösningar inom säkerhet till polis, ambulans, brandkår, säkerhetspersonal och andra offentliga myndigheter runt om i världen”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef på Hexagon.

"Säkerhet och effektiv respons vid krishantering är en stor utmaning för alla städer, särskilt i utvecklingsländer där urbaniseringen främjas. Tillsammans med Hexagon, som är världsledande på lösningar inom säkerhet och infrastruktur, och vår omfattande teknik inom informations- och kommunikationsteknik, kommer vi att bidra till att göra samhällen säkrare, säger Yan Lida, VD för Huawei Enterprise Business Group.
 
Huawei kommer att medverka på HxGN LIVE, Hexagons årliga internationella konferens den 18-20 november 2015 på Asia World Expo i Hongkong.

För ytterligare information kontakta: 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com  

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar