HEXAGON ÖVER 98 %-TRÖSKELN I LEICA GEOSYSTEMS

I enlighet med preliminära beräkningar har mer än 98 procent av alla utestående aktier i Leica Geosystems AG lämnats in till Hexagon under den förlängda acceptansperioden som gick ut den 12 oktober. Hexagon kommer nu att starta proceduren med att avnotera Leica Geosystems och planerar för att begära tvångsinlösen på kvarvarande aktier. Från och med den 26 oktober 2005 kommer Hexagons B-aktie även vara noterad på Zurich SWX Stock Exchange - ”secondary listing”. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, Koncernchef och VD Hexagon AB Tel: +46 8 601 26 20 Håkan Halén, CFO Hexagon AB Tel: +46 8 601 26 20

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar