Hexagon presenterar sina digitala, säkra och uppkopplade lösningar på Smart City Expo World Congress

Hexagon AB, en ledande leverantör av informationsteknologi, kommer att presentera sina lösningar för digitala, säkra och uppkopplade smarta städer på Smart City Expo World Congress i Barcelona, den ledande internationella mässan för smarta städer.

Hexagon erbjuder sina kunder en innovativ portfölj av informationsteknologi, med integrerade dataflöden och sömlösa arbetsflöden för att skapa smarta ekosystem, vilket Hexagon kallar Smart X. Hexagon utnyttjar data för att digitalt transformera system inom allt från smarta städer, smarta kraftverk och smarta fabriker till smarta gruvor samt smarta jordbruk.

Vid monter C-327 kommer Hexagon att presentera hur städer av alla storlekar kan både hantera och motverka problem, genom till exempel reducerad elanvändning och bekväma boenden till minskat avfall och full tillgång till offentliga tjänster. Hexagon kommer presentera sina laserskanners, teknologi för mobil kartläggning, offentliga säkerhetssystem, appar för smarta städer med mera. Hexagons lösningar kommer också att presenteras tillsammans med partners, Huawei i monter B-201 och Microsoft i monter C-301.

“För att vara smarta, måste städer vara digitala, säkra och uppkopplade,” säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén. ”På Smart City Expo World Congress kommer vi att demonstrera hur våra sensorer och data, industriexpertis och teknologier samt plattformar bidrar till att städer når sin fulla potential.”

Under paneldiskussioner på mässan kommer flertalet ledare inom Hexagon att adressera viktiga teman för smarta städer:

 • Engagera och tillåta människor att använda data och digitala innovationer – Claudio Simão, Teknikdirektör på Hexagon AB
  Digitala innovationer kan hjälpa till att stärka det civila samhället genom att förbättra engagemanget i demokratiska processer. Trots alla tillgängliga appar och plattformar är det svårt att fastställa en modell för medborgarengagemang som går utöver den digitala förslagslådan och med tanke på integritets- och säkerhetsrelaterade problem. Hur kan stadschefer bättre använda data för att modellera engagemang? Hur kan de undvika att drunkna i återkoppling men fortfarande vara inkluderande?


 • Böja inte bryta: Att förbereda våra städer på att reagera på nödsituationer och katastrofer – Steven Cost, chef Hexagon Safety & Infrastructure
  Städer är sårbara för naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer. Därför behöver de vara redo att reagera effektivt och försäkra sig om att det finns en omfattande krisplan för att hantera hot som är specifika för sina unika omständigheter. En övergång från dagliga uppdrag till krisinsatser kräver en tydlig definition av roller och ansvarsområden. Hur kan städer bättre förbereda sig för att hantera krissituationer och öka sin motståndskraft?

    
 • Omvärdera städers infrastruktur i den digitala eran – Uwe Jasnoch, chef myndighet, transport och försvar på Hexagon Safety & Infrastructure
  Städers infrastruktur har utvecklats i takt med att behoven förändrats och möjligheter uppstått. Idag används sensorer för att kontrollera luftkvalitet, vägkameror hjälper till med trafikflöden och nya energisystem har utvecklats. Denna evolution har potentialen att ha stor effekt, så länge den involverar medborgarna och utnyttjar deras kreativitet och innovationer. Hur kan lokala myndigheter omvärdera städers infrastruktur för att bättre tjäna sina stadsinvånare?

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar