Hexagon redovisar engångseffekter från förvärven av Vero Software och Mintec

Hexagon har i samband med förvärven av Vero Software, en leverantör av mjukvara för Computer Aided Manufacturing, och Mintec, en leverantör av mjukvara för gruvplanering, identifierat överlappande teknologier och tillgångar. Det har medfört ett nedskrivningsbehov som tillsammans med transaktionskostnader kommer att påverka Hexagons resultat för det tredje kvartalet 2014.

Nedskrivningen avser överlappande teknologi mellan Vero Softwares utveckling av rapporteringsverktyg för tillverkningsdata och Hexagons existerande mjukvara inom detta område. Nedskrivningen avser även överlappande teknologi mellan Hexagons existerande verksamhet inom gruvindustrin (som system för hantering av maskinflottor) och Mintec. Även transaktionskostnader (skattemässig och legal rådgivning) från de två förvärven kommer att ha en påverkan på det tredje kvartalet 2014.

Hexagon kommer därmed i det tredje kvartalet 2014 redovisa poster av engångskaraktär uppgående till sammanlagt -17,8 MEUR.

Hexagon kommer förutom de poster av engångskaraktär som redovisas i det tredje kvartalet 2014 uppvisa en negativ påverkan från förvärvet av förutbetalda intäkter (revenue haircut) i Vero Software och Mintec. Denna redovisningseffekt kommer att påverka nettoomsättningen och resultatet för det tredje och fjärde kvartalet 2014 med cirka -2 MEUR respektive cirka -2 MEUR.

För ytterligare information kontakta:
Carl Gustafsson, Investor Relations Manager, Hexagon AB,
46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, Hexagon AB,
1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 15 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar