Hexagon säljer Robust Ståldörrar RSD AB

Hexagon säljer Robust Ståldörrar RSD AB Hexagon AB har i dag avyttrat Robust Ståldörrar RSD AB till Obadja AB. Fastigheten som verksamheten bedrivs i, har avyttrats till Obadjas ägare, Kjell-Roger Holmström. Avyttringarna beräknas ge en mindre realisationsförlust. Robust Ståldörrar är verksamt inom tre produktområden; Brand-, säkerhets- och hissdörrar. Omsättningen 1998 uppgick till 97 Mkr och resultatet före skatt var 0,2 Mkr. Hexagon är en industri- och handelskoncern vars affärsidé är att förvärva och långsiktigt utveckla medelstora industriföretag. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs och omsättningen 1998 uppgick till 4,9 miljarder kronor. Landskrona den 26 maj 1999 HEXAGON AB (publ) Börje Andersson VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Lindkvist, Vice President Acquisitions & Investor Relations, Hexagon AB, telefon 0418 - 44 92 00 eller 070 - 585 18 67 Kjell-Roger Holmström, VD Obadja AB, 0590 - 187 00 eller 0708 - 400 800 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00040/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00040/bit0002.doc

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar