Hexagons prognos för helåret kvarstår

Med anledning av fredagens kraftiga börsreaktion klargör Hexagon att bolagets prognos för året är oförändrad.

Hexagon har i september noterat en avmattning på byggindustrirelaterade marknader i Tyskland och Frankrike. Det är ännu för tidigt att avgöra hur Hexagon kommer att påverkas relativt marknadens utveckling.

”Vi är visserligen inte immuna mot marknadens utveckling, men vi kan ta marknadsandelar och lansera nya produkter som kan påverka vår utveckling relativt den marknadsutveckling vi ser på de byggindustrirelaterade marknaderna i västra Europa”, säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Hexagons prognos att i år öka vinsten per aktie med 15 procent kvarstår oförändrad.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar