Kallelse till årsstämma i Hexagon AB

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2011 klockan 17.00 på Oscarsteatern med adress Kungsgatan 63 i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.se, alternativt per post till Hexagon AB, "Årsstämma", Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@hexagon.se, senast torsdagen den 5 maj 2011.

Fullständig kallelse i bifogad pdf.

För ytterligare information kontakta: Sara Kraft Westrell, Corporate Communications Director, Hexagon AB, 46 8 601 26 23, sara.westrell@hexagon.se

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att bearbeta och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella besluts. Hexagon har cirka 12 000 medarbetare i fler än 43 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar