Leica Cyclone REGISTER 360 och Cloud Services erbjuder marknaden för digital reality snabbhet, skalbarhet och enkelhet

Hexagon, en ledande global leverantör av lösningar inom informationsteknologi, lanserar idag Leica Cyclone REGISTER 360, en programvara för laserskanning som tillhandahåller enkel och automatiserad dataregistrering. Samtidigt lanseras Cyclone Cloud Services, en plattform i molnet (SaaS) för säker och heltäckande samverkan. De nya produkterna möjliggör för användarna att på ett smartare sätt registrera, visualisera och samarbeta inom digitala projekt. Lösningarna vänder sig till arkitekter, ingenjörer och byggnadsingenjörer och används vid inspektion av anläggningar men har också tillämpning inom offentlig säkerhet. Lösningarna är kompatibla med övriga produkter inom Leica Cyclone-serien.

"Vi gör det möjligt för proffs och nybörjare att skapa en digital verklighet och forma världen runt omkring oss genom laserskanning. Att kunna slå samman verkligheten och digital data snabbare och noggrannare ger högre effektivitet och produktivitetsvinster, vare sig det gäller dokumentation på en byggarbetsplats eller livscykeluppdatering av en anläggning, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. "Den nyutvecklade lösningen med laserskanning och vår plattform Cyclone förbättrar användarupplevelsen och det övergripande arbetsflödet för bearbetning av punktmoln.”

Förenklad mjukvara för professionell registrering
Cyclone REGISTER 360 är den enda professionella registreringsprogramvaran som kombinerar automatisering, hög prestanda och användarvänlighet i ett kraftfullt paket tillgängligt för både nybörjare och experter. Förenkling och automatisering av hela produktionsprocessen gör att användarna av Cyclone REGISTER 360 automatiskt kan bearbeta, validera och leverera punktmoln i enlighet med strikta kvalitetskrav och rapporteringsstandarder.

Pålitlig och säker molntjänstplattform
Cyclone Cloud erbjuder professionella användare ett nytt sätt att konsumera och leverera digital verklighetsdata via en skalbar, intuitiv och webbaserad plattform. TruView Cloud Services är den enda molnbaserade visualiserings- och samarbetsplattformen för digital verklighet som möjliggör snabb uppkoppling av privata användargrupper och delning av data överallt i världen.

Användare kan publicera den digitala verkligheten i Cyclone från handhållna enheter och markbundna, mobila fordon och obemannade luftfarkoster. Med öppen applikationsprogrammering kan data levereras till alla enheter och operativsystem med anslutning för användning i BIM (Building Information Modelling), geografiska informationssystem (GIS) och för datorstödda ritningar.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, domänkunskap och kundflöden i intelligenta informationsekosystem som levererar värdefull information. De används i ett brett spektrum av viktiga branscher.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3,1 miljarder Euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar