VD Norfoods

Styrelsen i Norfoods (NFDS - Nordic Food and Drink Suppliers AB), helägt dotterbolag till det börsnoterade Hexagon AB, har utnämnt Anders Brantberg till verkställande direktör i bolaget per 1 januari 1999. Till VD i AB R. Lundberg, som ingår i Norfoods, har utsetts Torbjörn Malmsjö. Han efterträder Anders Brantberg per samma datum. I de övriga dotterbolagen i Norfoods sker ingen förändring vad gäller VD- skapet. VD i L.G. Fredriksson International AB, Malmö, är Lars Fredriksson och VD i Bech & Kjeldahl A/S, Köpenhamn, är Leif Jørgensen. Norfoods huvudkontor kommer att förläggas till Malmö. Norfoods (NFDS- Nordic Food and Drink Suppliers AB) bildades hösten 1997 mot bakgrund av de strukturförändringar som pågår inom nordisk livsmedelsindustri där allt fler aktörer opererar med hela Norden som marknad. Norfoods affärsidé är att förse nordisk livs- och läkemedelsindustri med ingredienser, råvaror och förpackningar. Omsättningen i Norfoods på helårsbasis uppgår till cirka 900 miljoner kronor. Malmö 1998-12-18 Raoul Hasselgren Styrelsens ordförande För ytterligare information, kontakta gärna: Anders Brantberg, VD, AB R. Lundberg, tel 040-715 45 anders.brantberg@abrlundberg.com Claes Lindkvist, Hexagon AB, tel 0418-44 92 05 claes.lindkvist@hexagonab.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar