Redeye - Hexatronic – Stark tillväxt konfirmerad, men fortfarande undervärderad

Hexatronic’s Q1-rapport visade sig ligga långt över våra estimat. Nettoomsättningen blev 224 MSEK (53 % tillväxt, varav 20 % organisk) och EBITDA hamnade på 22 MSEK (estimerat 18 MSEK). På en justerad basis rapporterade Hexatronic en EBITDA marginal på 10,1 % (förra året 6,9 %). Volymökningen är den största drivkraften bakom marginalexpansionen.

Det är troligt att det starka drivet i försäljningen kommer att fortsätta under kommande kvartal. Att Hexatronic expanderar i morgondagens tillväxtmarknader så som USA och UK (senast genom förvärv av OpticReach) är positivt. Vi har höjt våra långsiktiga tillväxtestimat något då vi ser bra möjligheter på dessa marknader då fiberpenetrationen fortfarande är låg.

Vårt motiverade värde, i det normala scenario (Base), har höjts. Vi finner att aktien handlas på attraktiva nivåer med tanke på de framtida tillväxtutsikterna. Nuvarande utsikter pekar på en EV/EBIT 2015/16E på 9.3x och jämförbara internationella aktörer handlas till 20-30x nästa års EBIT. Hexatronic handlas fortfarande inte som ett tillväxtbolag och vi tror att detta kommer att ändras. Vårt rimliga värderingsspann ligger på 11-33 SEK per aktie. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/PxPjRr
Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.

Prenumerera