Bokslutskommuniké 2010

publicerad den 7 februari 2011

Fjärde kvartalet 2010 – Fortsatt kraftig tillväxt med starka marginaler

 • Nettoomsättningen ökade med 61 procent och uppgick till 1 132 MSEK (703).
 • Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 137 MSEK (80), en ökning med 71 procent. Inklusive dessa poster uppgick det till 73 MSEK (80).
 • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12,1 % (11,4). Inklusive dessa poster var den 6,4 % (11,4).
 • Resultat efter skatt, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 98 MSEK (57). Inklusive dessa poster uppgick det till 53 MSEK (68).
 • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, ökade kraftigt och uppgick till 3,69 SEK (2,15). Inklusive dessa poster uppgick det till 1,99 SEK (2,56).
 • Det operativa kassaflödet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 227 MSEK (143).
 • Nyförvärvade globala gummiblandningskoncernen Excel Polymers konsoliderad från 30 november.
 • Tidigare aviserade omstruktureringskostnader från förvärvet av Excel Polymers uppgick till 64 MSEK.

Helåret 2010 – Kraftig tillväxt med starka marginaler

 • Nettoomsättningen ökade med 46 procent och uppgick till 3 798 MSEK (2 608).
 • Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 460 MSEK (261), en ökning med 76 procent. Inklusive dessa poster uppgick det till 396 MSEK (163).
 • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12,1 procent (10,0). Inklusive dessa poster uppgick den till 10,4 procent (6,3).
 • Resultat efter skatt, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 318 MSEK (172). Inklusive dessa poster uppgick det till 273 MSEK (102).
 • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,98 SEK (6,48). Inklusive dessa poster uppgick det till 10,28 SEK (3,84).
 • Det operativa kassaflödet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 506 MSEK (462).
 • Styrelsens föreslår en utdelning om 3,00 SEK (1,00) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är 29 april 2011.

VD-kommentar

”Vår kraftiga tillväxt fortsätter och vi ökade försäljningen med 61 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Vårt förvärv av den globala gummiblandningskoncernen Excel Polymers är genomfört och konsoliderades från den 30 november 2010. Arbetet med att integrera Excel Polymers i HEXPOL Compoundings organisation på geografisk basis löper väl och synergierna med förvärvet är betydande. Volymerna i fjärde kvartalet har varit starka från alla marknadssegment och vi har återigen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt hanterat volymökningarna. Rörelseresultatet (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 71 procent och uppgick till 137 MSEK (80).

2010 var ett mycket bra år för HEXPOL koncernen. Vi ökade vår försäljning med 46 procent och genomförde två stora och viktiga förvärv som tillfört en årsomsättning på knappt 3 MDR SEK. Vårt resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, ökade kraftigt och uppgick till 11,98 SEK (6,48) för helåret 2010.”

Georg Brunstam, VD och koncernchef

 

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och koncernchef

Tel: +46 708 55 12 51

Urban Ottosson, Ekonomi- och finanschef / Investor Relations

Tel: +46 767 85 51 44

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrin, verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinsk teknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har cirka 3 000 anställda i nio länder. HEXPOLs omsättning 2010 uppgår till cirka 3 800 MSEK. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar