Förändring av antalet aktier och röster i HEXPOL

Den av HEXPOL nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier och röster under april 2011, genom utgivande av aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt, har ökat med totalt 24 924 aktier av serie B och motsvarande antal röster.

Per den 29 april 2011 finns sammanlagt 34 420 128 aktier i bolaget, varav 1 476 562 av serie A med tio röster vardera och 32 943 566 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i HEXPOL per den 29 april 2011 uppgår till 47 709 186.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Ottosson, CFO/IR, + 46 (0) 767 855 144

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrin, verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinsk teknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL:s omsättning 2010 uppgick till cirka 3 800 MSEK. Efter förvärvet av Excel Polymers har HEXPOL-koncernen cirka 3 000 anställda i nio länder och en proformaomsättning för 2010 på mer än 6 300 MSEK. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2011 kl. 18.00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar