Halvårsrapport januari – juni 2010

Andra kvartalet 2010 – Kraftig tillväxt med fortsatt starka marginaler

 

 • Nettoomsättningen ökade med 59 % till 966 MSEK (607).
 • Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 116 MSEK (54).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 % (8,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 80 MSEK (32).
 • Resultat per aktie ökade med 150 % och uppgick till 3,02 SEK (1,20).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 117 MSEK (174).
 • Förvärvade Elasto Group, som konsoliderades från 1 april, utvecklades väl och bättre än plan.

 

Första halvåret 2010 – Kraftig tillväxt med starka maginaler

 

 • Nettoomsättningen ökade med 37 % till 1 716 MSEK (1 254).
 • Rörelseresultatet ökade till 203 MSEK (2), exkl. jämförelsestörande poster 203 MSEK (100).
 • Resultat efter skatt uppgick till 138 MSEK (-23), exkl. jämförelsestörande poster 138 MSEK (58).
 • Resultat per aktie ökade till 5,20 SEK (-0,87), exkl. jämförelsestörande poster 5,20 SEK (2,18).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 179 MSEK (207).

 

VD-kommentar

”Vår tillväxt i andra kvartalet var mycket stark och vi ökade försäljningen med 59 %. Den organiska tillväxten, exklusive förvärvet av Elasto Group, var också mycket stark och uppgick till 42 %. Vi har även förbättrat vår starka rörelsemarginal till 12,0 % (8,9). Försäljningsökningen var stark, framförallt till fordonsrelaterade kunder, och vi har återigen på ett flexibelt sätt hanterat denna volymökning. Förvärvet av Elasto Group med enheter i UK och Sverige har utvecklats väl och bättre än plan.

Tillväxten var kraftig första halvåret. Omsättningen ökade med 37 %, varav organiskt med 29 %. Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 203 MSEK (100*). Resultat per aktie ökade med 138 % och uppgick till 5,20 SEK (2,18*)”.

                                                                                                      Georg Brunstam, VD och koncernchef

Georg Brunstam, VD och koncernchef

 Tel: +46 708 55 12 51

 

Urban Ottosson, Ekonomi- och finanschef / IR
Tel: +46 767 85 51 44

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins systemleverantörer samt medicinsk teknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har cirka 2 000 anställda i nio länder. Under 2009 omsatte HEXPOL cirka 2 600 MSEK. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar