HEXPOL förvärvar VALLEY Processing, en välkänd amerikansk Rubber Compounder

HEXPOL har signerat ett avtal om att förvärva verksamheten Valley Processing från Mr. Ted Ballou och hans familj.

"Förvärvet är ett mycket bra komplement till vår HEXPOL Compounding verksamhet.

Valley Processing breddar vår närvaro och stärker vår portfölj; särskilt i de västra och sydöstra regionerna i USA samtidigt som det stärker vår marknadsposition inom flera viktiga områden."
                                                                    Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding NAFTA

Valley Processing, med en tillverkningsenhet i “City of Industry”, Kalifornien, USA, hade 2016 en omsättning på 34 MUSD och har cirka 90 anställda. Valley Processings tillverkningsenhet i Virginia är inte inkluderad i transaktionen.

Den förvärvade verksamheten har en EBITDA-marginal som är lägre än HEXPOL-koncernens och förväntas ha en positiv effekt på resultat per aktie.

"Det här är ytterligare ett steg i att expandera och stärka HEXPOL-koncernen genom ännu ett förvärv inom vår kärnverksamhet. Valley Processing kommer, med sin kompetens och kapacitet, att passa bra in i HEXPOL-koncernen.”  

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

Förvärvspriset uppgår till cirka 44 MUSD på skuldfri bas för verksamheten plus en tilläggsköpeskilling baserad på produkttransfereringar och har finansierats genom en kombination av befintlig kassa och existerande banklån. Förvärvspriset för verksamheten kommer att betalas vid slutförandet av förvärvet, som beräknas ske i april, efter att vissa villkor är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen baserad på produkttransfereringar kommer att betalas senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: +46 (0)40 25 46 64

Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding NAFTA
Tel: +1 615 708 7855

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2016 uppgick till 10 879 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 100 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

 

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera