HEXPOL har förvärvat Kirkhill Rubber, en välkänd amerikansk Rubber Compounder

HEXPOL tillkännager förvärvet av verksamheten Kirkhill Rubber från grundaren Mr. Edward Reker, hans familj och övriga delägare. Kirkhill är en branschledare med erfarenhet inom flyg-, fordons- och medicinteknikindustrin samt inom andra krävande industrisegment. Senast med expansion inom silikon och perflouroelastomer compounds. Kirkhill Rubber har en årlig omsättning på ca 46 MUSD.

Kirkhill Rubber har omfattande kunskap inom avancerade elastomers och med deras breda utbud av utrustning, specialiserad utrustning och kompletta laboratorietestanläggningar, förbättrar detta ytterligare HEXPOL:s mål att vara den bästa compoundern.

Den av Kirkhill Rubber nyligen förvärvade, toppmoderna anläggningen i Long Beach, Kalifornien, USA kommer vara Kirkhill:s enda produktionsenhet. Produktionen i Downey, Kalifornien, USA kommer att flyttas till Long Beach och produktionen i Athens, Georgia, USA kommer att flyttas till andra HEXPOL enheter i USA. Således är anläggningarna i Downey och Athens inte inkluderade i transaktionen.

Den förvärvade verksamheten har en EBITDA-marginal som är lägre än HEXPOL-koncernens och förväntas ha en positiv effekt på resultat per aktie.

“Förvärvet är ett mycket bra komplement till HEXPOL Compounding i USA och breddar samt stärker vår närvaro inom Rubber Compounds genom kompetent personal och avancerade processer. Kirkhill:s senaste förvärv av anläggningen i Long Beach, Kalifornien, USA ökar ytterligare vår förmåga att förse våra kunder med såväl bättre produkter som service.”

                                                                                                                   Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding NAFTA

Edward Reker, Kirkhill:s VD, som kommer fortsätta med HEXPOL, kommenterar; ”Vi kommer att se omedelbara fördelar av att ha tillgång till HEXPOL:s globala räckvidd, utvidgade utvecklingsresurser och avancerade kvalitetssystem. Detta kommer snabbt omsättas till såväl bättre service som produkter till våra kunder.”

                                                                                                                                         Edward Reker, VD Kirkhill Rubber Company


“Detta är ytterligare ett steg i att expandera och stärka HEXPOL-koncernen genom ett förvärv inom vår kärnverksamhet. Kirkhill Rubber kommer, med sin kompetens, sina kundrelationer och sina förmågor, passa bra in i HEXPOL-koncernen.”

                                                                                                                                                    Mikael Fryklund VD och Koncernchef 

Förvärvspriset uppgår till cirka 49 MUSD på skuldfri bas och har finansierats genom en kombination av befintlig kassa och existerande banklån. Verksamheten kommer att konsolideras från september 2018. En mindre, prestationsbaserad ersättning kommer att betalas vid ett senare tillfälle om vissa kriterier uppfylls.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: +46 (0)40 25 46 64

Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding NAFTA
Tel: +1 615 708 7855

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.