HEXPOL:s årsredovisning för 2011 publicerad

HEXPOLs årsredovisning för 2011 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com och har skickats till bolagets aktieägare.

I årsredovisningen kommenterar HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam:

-          2011 var bästa året hittills för HEXPOL koncernen. Vi ökade vår försäljning med hela 89 % till 7 197 MSEK (3 798). Vårt resultat per aktie ökade med 72 % till 18,63 SEK (10,83).

-          Rörelseresultatet ökade kraftigt och uppgick till 895 MSEK (460). Det operativa kassaflödet var precis som tidigare år starkt och uppgick till hela 911 MSEK (506).

-          Förvärvet av Excel Polymers integrerades framgångsrikt med synergier som uppnåddes snabbare och blev högre än förväntat.

Årsredovisningen kan laddas ner på webbplatsen, www.hexpol.com, där även information om anmälan till HEXPOL:s årsstämma den 4 maj finns. Beställning av tryckta exemplar kan göras via HEXPOLs kommunikationsavdelning, info@hexpol.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Ottosson, CFO/IR, 46 (0) 767 855 144

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrin och verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinskteknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2011 uppgick till 7 197 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 000 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar