HEXPOL:s årsredovisning för 2012 publicerad

HEXPOL:s årsredovisning för 2012 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com.

I VD-ordet summerar HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam att HEXPOL-koncernen under 2012 fortsatte att stärka sina marknadspositioner på alla huvudmarknader.

-  2012 var bästa året hittills för HEXPOL-koncernen. Vi ökade vår försäljning med 11 procent till 8 007 MSEK (7 197). Vårt resultat per aktie ökade med 17 procent till 21,88 SEK (18,65). Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 069 MSEK (895). Det operativa kassaflödet ökade kraftigt till 1 209 MSEK (911).

-  Under 2012 genomfördes också betydande förvärv i form av Müller Kunststoffe, en ledande centraleuropeisk tillverkare av termoplastiska elastomerblandningar samt Robbins, en ledande amerikansk tillverkare av gummiblandningar.

I årsredovisningen redovisar HEXPOL-koncernen som tidigare arbetet och resultatet inom hållbarhetsområdet.

Årsredovisningen kan laddas ner på HEXPOL:s hemsida, www.hexpol.com, där även information om anmälan till HEXPOL:s årsstämma den 2 maj finns. Beställning av tryckta exemplar kan göras via HEXPOL:s kommunikationsavdelning, info@hexpol.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinteknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2012 uppgick till 8 007 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 300 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2013 kl. 12.00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar