HEXPOL:s förvärv av 80 procent av aktierna i MESGO Group, en framstående italiensk compounder inom högpresterande elastomerer, är genomfört

HEXPOL har idag genomfört förvärvet av 80 procent av aktierna i MESGO Group från nuvarande huvudägaren Mr. Francesco Caldara och från övriga delägare. MESGO Group är en ledande aktör inom högpresterande elastomerer så som flourgummi och silikon. MESGO är även specialister inom konventionella rubber compounds och termoplaster. De huvudsakliga kundsegmenten som MESGO fokuserar på är industri, konsumentprodukter, transport och fordon. MESGO Group har en årlig omsättning på ca 100 MEUR och har ca 180 anställda i sex anläggningar.    

Med förvärvet tar HEXPOL ett strategiskt steg in i högpresterande elastomerer, där MESGO besitter spetskompetens. MESGO har toppmoderna anläggningar i Carobbio och Gorlago i Italien samt i Polen respektive Turkiet. MESGO har även anläggningar i Garlasco och Grigno i Italien som specialiserar sig på termoplaster och masterbatcher.

Den förvärvade verksamheten har en EBITDA-marginal i linje med HEXPOL-koncernens.

Francesco Caldara, MESGO:s Koncernchef kommenterar; ”Jag är entusiastisk inför detta industriella partnerskap med HEXPOL. Jag är övertygad att denna möjlighet kommer stärka oss, bidra med kontinuitet till vår tillväxt och påskynda den internationella expansionen. Med sin ansenliga kundbas är HEXPOL unikt positionerat i den växande compounding industrin och kommer bidra till att vi når nya marknader och kvalificerade kunder. Genom detta nya projekt, tillsammans med ledningens fortsatta engagemang, kommer vi utnyttja vår teknologi och ytterligare förbättra vår effektivitet inom produktionen på bästa möjliga sätt.”

Francesco Caldara, Koncernchef MESGO Group

"Förvärvet av MESGO Group ger HEXPOL Compounding Europe nya förmågor, ny applikationskunskap och en ny kundbas samtidigt som det breddar och stärker vår närvaro på den europeiska marknaden."

Ralph Wolkener/Carsten Rüter, President HEXPOL Compounding Europe

"MESGO är en ledande compounder inom högpresterande elastomerer och förvärvet adderar därmed en ny, betydelsefull plattform med lösningar som ger högt mervärde. Genom MESGO:s spets-kompetens inom material och applikationer, deras starka position i Italien och med deras lokala tillverkning i Polen och Turkiet adderar vi ny och betydande kompetens samt nya geografiska marknader till HEXPOL-koncernen. Detta, kombinerat med HEXPOL:s globala räckvidd ger oss möjlighet att nå ytterligare marknader. Jag uppskattar även familjen Caldaras beslut och engagemang att stanna som minoritetsägare, och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete.”  

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

Förvärvspriset beräknas uppgå till cirka 168 MEUR på skuldfri bas och har finansierats genom en kombination av banklån och befintlig kassa. Enligt avtalet har HEXPOL en option om att förvärva resterande aktier, och familjen Caldara har en option om att sälja sina resterande aktier till HEXPOL. Verksamheten kommer att konsolideras från den 1 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: +46 (0)40 25 46 64

Ralph Wolkener/Carsten Rüter, President HEXPOL Compounding Europe
Tel: +352-278053-1

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.