Inbjudan till presentation av HEXPOL:s bokslutskommuniké 2015 den 3 februari

HEXPOL publicerar bokslutskommunikén för 2015 onsdagen den 3 februari kl. 08:00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam samt Finansdirektör Karin Gunnarsson den 3 februari kl. 10:00. Presentationen kommer att ske på Danske Banks kontor, Norrmalmstorg 1, Stockholm. Anmälan sker till ir@hexpol.com.

Rapporten presenteras även via en telefonkonferens den 3 februari kl. 14:00. Var vänlig ring 020-21 30 91 (alternativt 08-21 30 91 vid samtal från mobil eller utlandet) och ange möteskod 917 840 för att delta i konferensen.

Bokslutskommunikén och IR-presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.hexpol.com kl. 08:00 den 3 februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Gunnarsson
CFO/IR
karin.gunnarsson@hexpol.com
46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2014 uppgick till 8 919 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 900 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2016.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.