Inbjudan till presentation av HEXPOL:s delårsrapport Q3 2014 den 24 oktober

HEXPOL publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2014 fredagen den 24 oktober kl. 12:00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam samt Finansdirektör Karin Gunnarsson den 24 oktober kl. 13:00. Presentationen kommer att ske på Handelsbanken, Blasieholmstorg 8, Stockholm. Anmälan sker till ir@hexpol.com.

En presentation kommer även ske via en telefonkonferens den 24 oktober kl. 15:00. Var vänlig ring 020-21 30 91 (alternativt 08-21 30 91 vid samtal från mobil eller utlandet) och ange möteskod 917 840 för att delta i konferensen.

Rapporten och IR-presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.hexpol.com kl. 12:00 den 24 oktober.

För ytterligare information kontakta:

Karin Gunnarsson
CFO/IR
karin.gunnarsson@hexpol.com
+46(0)705-55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2013 uppgick till 8 036 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 500 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2014.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.