Chris Bannister blir Vd för Hi3G

Chris Bannister blir Vd för Hi3G Chris Bannister, 41 år, tillträder som Verkställande direktör för UMTS- operatören Hi3G Access AB. Chris Bannister har femton års erfarenhet från mobiltelebranschen och har startat och drivit mobiltelefonibolag i både Europa och Asien. - Hi3G har ett mycket bra utgångsläge för att leda utvecklingen inom 3G. Vi har inget bagage i form av gamla system eller organisations-kulturer att ta hänsyn till. Som en renodlad 3G-operatör kan vi fullt ut koncentrera oss på att leverera den nya teknikens möjligheter. Denna fördel kan inte överskattas, säger Chris Bannister i en kommentar. Senast kommer Chris Bannister från den världsledande amerikanska bredbands operatören ntl, där han ansvarade för utvecklingen av bolagets verksamhet inom 3G. Dessförinnan har han haft ledande marknadsfunktioner på Swisscom, Cable&Wireless, Mercury One2One och Motorola. - Den avgörande framgångsfaktorn kommer vara förmågan att bygga en organisation som kan erbjuda våra kunder tjänster som gör att de kan leva enklare och rikare liv. 3G handlar minst lika mycket om tjänste- och marknadsutveckling, som om fysisk infrastruktur. - För mig är det spännande att få göra detta i Sverige och att få delta i utvecklingen av en världsledande marknad för den tredje generationens mobila kommunikation, säger Chris Bannister. Hi3Gs ordförande Björn Svedberg är nöjd med att kunna presentera en Vd så snart efter att Europeiska kommissionen givit klartecken till samarbetet mellan bolagets ägare Hutchison Whampoa Ltd. och Investor AB. - Med Chris Bannister vid rodret får Hi3G den kombination av gediget marknadskunnande och erfarenhet av "start-ups" inom mobila tjänster som krävs för att Hi3G skall bli en framgång, säger Björn Svedberg. För vidare information: Björn Svedberg, Tel: 08 545 01 777 bs@kaw.se Chris Bannister Tel: 08-696 00 36 chris.bannister@hi3gaccess.se Hi3G är ett joint venture mellan Hutchison Whampoa Ltd. (60%) och Investor AB (40%). Hi3G's ambition är att vara Sveriges ledande UMTS-operatör, med innovativa tjänster och ett nät med hög kvalitet. Senast 1 januari 2002 kommer Hi3Gs tjänster att finnas tillgängliga på den svenska marknaden och vid utgången av 2003 kommer bolaget ha nått full befolkningstäckning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00220/bit0001.pdf

Dokument & länkar