Hi3G tecknar avtal med Vattenfall om samutnyttjande av master för 3G-utrustning

Hi3G tecknar avtal med Vattenfall om samutnyttjande av master för 3G- utrustning Hi3G har ingått avtal med Vattenfall gällande inplacering av Hi3Gs antenner och annan utrustning i Vattenfalls kraftledningsstolpar och transformatorstationer. - Jag är glad att kunna presentera ytterligare ett avtal gällande mastdelning för Hi3Gs 3G-basstationer. Vår ambition är att ge Sverige tillgång till den nya 3G infrastrukturen på ett kostnadseffektivt sätt, och med ett minimum av miljöpåverkan, säger Jörgen Askeroth, CTO Hi3G. Vi siktar på att skriva avtal med fler mastägare, avslutar Jörgen. - Genom att erbjuda vår befintliga infrastruktur i form av master, kraftledningsstolpar och stationer kan vi erbjuda mycket bra placeringar av 3G-stationerna , säger Bo Sörberg, Marknadschef för Vattenfall AB Elnät Sverige. Det innebär avsevärt mindre miljöstörning, snabbare utbyggnad samt lägre kostnader för teleoperatörerna jämfört med nylokaliserade master. Parterna har kommit överens om att inte uppge ordervärdena. För mer information vänligen kontakta: Niclas Lilja, informationschef, Hi3G Telefon: +46 (0) 7 33 55 70 90, e-post: niclas.lilja@hi3gaccess.se Jörgen Askeroth, CTO, Hi3G Telefon: +46 (0) 7 33 55 70 30, e-post: jorgen.askeroth@hi3gaccess.se Bo Sörberg, Marknadschef, Vattenfall AB Elnät Sverige Telefon: +46 (0) 7 515 79 25 , e-post: bo.sorberg@network.vattenfall.se Hi3Gs ambition är att bli ledande på den skandinaviska 3G-marknaden. Bolaget har 3G-licenser i Sverige och Danmark och kommer att erbjuda attraktiva och innovativa mobila multimediatjänster. Hi3G är ett renodlat 3G-bolag med global närvaro vilket ger fokus och styrka. Bolaget ägs av Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), som båda besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Hi3G bygger sitt erbjudande tillsammans med andra Hutchison Whampoabolag som innehar 3G-licenser i Australien, Hongkong, Israel, Italien, Storbritannien och Österrike. För mer information vänligen besök www.hi3gaccess.se. www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020322BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020322BIT01010/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar