Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Thalamus Networks redovisar ett resultat efter finansnetto på 0,8 MSEK (- 7,6)för perioden januari till juni. * Nettoomsättningen ökade med 34% till 24,7 MSEK från 18,4 MSEK, en ökning på 34% * Koncernen redovisar ett positivt resultat efter finansnetto, 0,8 MSEK (- 7,6), en resultatförbättring med 8,4 MSEK * Kassaflödet för den löpande verksamheten var positivt * Fokuseringen på Syd- och Västsverige har givit önskade effekter * Jan Norman ny VD sedan 1 juni. - Det är mycket glädjande att de åtgärder vi genomfört nu ger full effekt och att vi även för kvartal 2 redovisar ett positivt resultat efter finansnetto säger Jan Norman, VD Thalamus Networks AB. Thalamus Networks AB (www.thalamus.se) erbjuder fastighets- och nätägare samt boende bredbandsbaserade IT-tjänster som skapar grunden för effektiv fastighetsdrift, säker och snabb kommunikation och ett ökat fastighets- och nätägarvärde. Thalamus Networks omsatte 2001 ca 40 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har i dag ett 30-tal anställda i Ängelholm, Göteborg och Stockholm. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. För vidare information kontakta: Jan Norman, VD för Thalamus Networks AB Tel: 08-691 09 00, 070-544 95 08 E-post: jan.norman@thalamus.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Prenumerera

Dokument & länkar