Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 Nettoomsättningen ökade med 213 % till 185,7 MSEK (59,3) jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter finansnetto blev -24,3 MSEK (-4,3). Resultatet efter finansnetto har påverkats negativt av kostnader av engångskaraktär på -11,6 MSEK (-). Marknaden har utvecklats svagare än förväntat och vi har nu genomfört ytterligare anpassningar av kostnaderna. Verksamheterna inom det ursprungliga Thalamus och Fiberdata har integrerats. Koncernen är från och med den 1 oktober organiserad i fyra regioner (Norr, Mitt, Sydväst samt Norge)med ett självständigt resultatansvar. "Betydande kostnadsanpassningar har skett under året. Verksamheterna inom framför allt region Norr har efter genomförda förändringar i ledning och organisation åter tagit fart. De genomförda åtgärderna i kombination med en något bättre marknad ger förutsättningarna för att uppnå målsättningen om ett positivt resultat under det fjärde kvartalet ", säger Jan Norman, VD för Thalamus Networks AB. För vidare information, kontakta Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB Tel: 08-635 96 00. Mob: 0730-677 400. E-post: jan.norman@thalamus.se Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 162 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB, Thalamus Control AB samt Thalamus Consulting AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar