Delårsrapport för januari-juni 2011

Januari-juni, första halvåret i sammandrag

 • Rörelseresultatet i verksamheten förbättrades med 33 % till 7,7 (5,8) MSEK.
  Resultat efter finansiella poster ökade till 10,8 (5,4) MSEK varav 3,2 MSEK är försäljning av den norska verksamheten, Hifab AS.
 • Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (219,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 (0,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,28 (0,11) SEK.

April-juni, andra kvartalet i sammandrag

 • Rörelseresultatet i verksamheten förbättrades med 12 % till 3,6 (3,2) MSEK.
  Resultat efter finansiella poster ökade till 3,6 (3,2) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 101,9 (107,2) MSEK, en minskning med 5% jämfört med föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (3,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,07) SEK.

För ytterligare information
kontakta CEO Jan Skoglund
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling och optimering av kundens resurser. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 425 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar