Delårsrapport för Thalamus Networks 1 januari-30 juni 2004

Delårsrapport för Thalamus Networks 1 januari-30 juni 2004 Pressmeddelande 040819 Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 120,3 MSEK (134,3). Resultat efter finansnetto uppgick till 3,5 MSEK (-10,5). Resultat per aktie uppgick till 0,43 SEK (-1,12). Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -1,8 MSEK (-12,1) och inkluderar resultat från avyttring av bolag med 5,3 MSEK (-). Strukturella förändringar har skett i syfte att renodla koncernens verksamhet. Åtgärderna har ännu inte fått fullt genomslag men rörelseresultatet har förbättrats varje månad under det andra kvartalet. Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 150 anställda. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB och Thalamus Operations AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20060/wkr0018.pdf Pressmeddelande 20040819 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20060/wkr0020.pdf Hela rapporten

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar