Extra bolagsstämma i Thalamus Networks AB

Vid extra bolagsstämma idag den 21 augusti 2007 beslutades att godkänna försäljningen av dotterbolaget Fiberdata Installation AB till bolagsledningen i bolaget. Försäljningen är ett led i renodlingen av verksamheten i Thalamus Networks.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar