Förnyat förtroende för Fiberdata i Sveriges öppnaste stadsnät!

Förnyat förtroende för Fiberdata i Sveriges öppnaste stadsnät! 04-07-01 Thalamus dotterbolag Fiberdata har fått fortsatt förtroende av Halmstads stadsnät, Hitnet. Företaget har tecknat avtal för driften av det operatörsneutrala stadsnätet, som i sommar kommer att få ett stort antal nya användare. Halmstads stadsnät, Hitnet, startade 2001 med målet att bli ett helt operatörsneutralt nät med så liten central administration som möjligt. Och man har kommit mycket långt på kort tid. Tillsammans med Fiber-data har man utvecklat de avancerade tekniska lösningar som ligger till grund för det unika stadsnätet. Nu har Hitnet och Fiberdata tecknat avtal gällande driften av nätet, för både stomnätet och servicenoden. - Driften av vårt nät kräver rätt kompetens, säger Dennis Turesson, verksamhetschef på Hitnet. Och med Fiberdata i driftorganisationen känner vi oss trygga med att funktionaliteten hos nätet och servicenoden håller den nivå som krävs av våra kunder och leverantörer. Vi har ju sedan länge ett gott samarbete med Fiberdata. Stadsnätets test- och utvärderingsfas är avslutad och under sommaren kopplas ett stort antal nya använ-dare in på stadsnätet. Bland annat håller det kommunala fastighetsbolaget HFABs 10.000 lägenheter på att anslutas. De får då tillgång till Sveriges mest öppna stadsnät, vilket innebär att användarna kan välja bredbandsoperatör och andra tjänsteleverantörer efter egna önskemål. Till exempel kan man välja en leverantör för internetuppkopplingen, en annan för bredbands-TV och en tredje för ip-telefoni. Valfriheten finns tack vare den unika så kallade servicenoden. Servicenoden är integrerad och kundan-passad av Fiberdata och består i grunden av ett system från Juniper Networks. Med avancerad trafikre-glering håller den reda på alla relationer mellan användare och tjänsteleverantörer. Servicenoden skapar också möjligheter för mindre leverantörer av data- och telekomtjänster att konkurre-ra på samma villkor som de stora etablerade aktörerna. Tack vare servicenoden behövs det inga stora investeringar för att nå kunderna, eftersom de redan finns i stadsnätet och enkelt kan nås via servicenodens tjänsteportal. - Servicenoden är unik på stadsnätsmarknaden och finns än så länge bara i Halmstad och Örebro. Vi vet att den skulle kunna göra mycket för den svenska stadsnätsmarknaden, berättar P-O Andersson, kon-cernchef och vd på Thalamus Networks. Den skapar bättre konkurrens och stor valfrihet och det är något som är efterfrågat. För mer information kontakta P-O Andersson, koncernchef och VD, Thalamus Networks, 0730-66 74 12, po.andersson@thalamus.se Dennis Turesson, verksamhetschef Hitnet, 035-19 29 80, dennis.turesson@halmstad.se Se www.fiberdata.se för pressmeddelanden och bildarkiv. Hitnet Halmstad IT-nät AB (Hitnet) är ett kommunalt bolag som ska se till att alla tätorter i kommunen har möjlighet till bredband senast 2007. Målet är att skapa en god IT-infrastruktur och att ge alla som bor och verkar i kommunen möjlighet att kommunicera via ett snabbt bredband. Utöver bredband kommer stadsnätet att leverera billigare telefoni, och då statens beslut att stänga ner det analoga TV-nätet (2008-02-01) träder i kraft kommer det även att leverera TV. Hitnet ägs av Energiverken, Halmstads kommun och HFAB. Om Fiberdata Fiberdatas mål är att göra komplicerad kommunikation enkel - idag och för många generationer framöver. Fiberdata använder stan-dardteknik, kombinerat med kundunika lösningar och tjänster för data-, tele- och videokommunikation. Det har gjort Fiberdata till en värderad och ofta anlitad partner, bland annat i Statskontorsavtalen. Sedan starten 1982 har Fiberdata en stark ställning som nät-verksleverantör till försvarsmakten, processindustrin, stadsnät samt offentliga och privata verksamheter med höga säkerhetskrav. Sedan 2002 ingår företaget i Thalamuskoncernen. Thalamus omsatte 255 Mkr under 2003. Fiberdata finns med 130 medarbetare på femton orter. Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 150 anställda. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB och Thalamus Operations AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040630BIT20920/wkr0001.pdf Förnyat förtroende för Fiberdata i Sveriges öppnaste stadsnät!

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar