HIFAB ÄR MED NÄR STOCKHOM STAD VÄXER

Hifab har sedan september 2011 haft projektledningsuppdraget i vad som skall bli Stockholmregionens nya samverkanscentral, Park 1. Beställare är Stockholm Stad, Fastighetsnämnd genom Fastighetskontoret.

Park 1 ska inrymma samverkanscentral, ny brandstation och sammanlagt 1200 nya arbetsplatser där en effektiv samverkan skapas i vardagen. Verksamheterna är inordnade som fem olika lager i byggnaden med brandstation längst ner, en del öppen för allmänheten med restaurang, konferens, kafé och utställningar, ovanför detta samverkanscentral samt kontorsdel. Högst upp ligger en publik takpark. Byggnaden ska ha en hög miljöprofil och miljöklassas enligt BREEAM och Miljöbyggnad.

Hifabs uppdrag omfattar olika kompetenser inom projekt- och projekteringsledning samt byggledning. Projektet sysselsätter i programskedet ett 40-tal konsulter varav Hifab bidrar med drygt10 konsulter i olika roller. Först 2020 avslutas Hifabs uppdrag med ansökan om BREEAM outstanding och Miljöbyggnad guld.

För ytterligare information
kontakta CEO Jeanette Saveros
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 17 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 420 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera