HIFAB GROUP AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2013

JANUARI – SEPTEMBER, I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen uppgick till 334,4 (301,6) MSEK en ökning med 10,9 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 7,5 (20,0) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,9 (20,1) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,51) SEK.

JULI – SEPTEMBER, TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen uppgick till 103,4 (91,6) MSEK en ökning med 12,9 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 3,7 (3,9) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,1 (4,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (0,11) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Ramavtal med Grant Thornton

Hifab Lokalplanering tecknar ramavtal med Grant Thornton Sweden AB.

Grant Thornton som är ett Sveriges största revisionsföretag med ca 1000 anställda och lokaliserade på 23 orter har tecknat ett ramavtal med Hifab som innebär projektledningsstöd vid alla lokalförändringar framöver. I första uppdraget har vi fått förmånen att projektleda iordningsställandet av ett av deras nya kontor i Jönköping. Uppdraget omfattar att vara Hyresgästens ombud gällande Hyresgästanpassning samt projektledning av IT, AV, säkerhet, inredning samt flytt. 47 medarbetare skall flytta in under januari 2014.

Ramavtal med Migrationsverket

Hifab har vunnit ett ramavtal med Migrationsverket som rör besiktning av Migrationsverkets fastigheter inom Kalmar-, Jönköping-, Västra Götalands- och Östergötlands län samt

Skåne-, Blekinge-, Hallands- och Kronobergs län. Ramavtalet kräver resurser från alla våra kontor inom det här området och medarbetare inom våra fyra tjänsteområden hus, anläggning, installation och miljö. Här kan vi verkligen visa vår styrka som komplett leverantör i samverkan.

Ramavtal med Landstinget i Sörmland

Hifab har vunnit ramavtal med Landstinget i Sörmland avseende Besiktning VVS, Besiktning Bygg och Byggledning. Ramavtalet omfattar de geografiska områdena Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Gnesta.

Ramavtal med JM AB

Hifab har vunnit ramavtal med JM AB gällande uppdrag inom region Storstockholm samt region Öst. Avtalet omfattar tjänster inom bostadsproduktion som tex projektledning, installationsledning, miljöledning, brand & risk, kalkyl.

Ramavtal med Locum AB

Hifab har vunnit ramavtal gällande besiktning för Landstingsfastigheter i Stockholm genom Locum AB. Uppdragen avser besiktning av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt av projekt inom Stockholms län. Besiktningsuppdragen omfattar alla Hifabs besiktningskompetenser inom hus, anläggning, installation och miljö.

Modernisering av Hovet och Ericsson Globe Arena

Hifab har genom sitt ramavtal med SGA Fastigheter AB fått i uppdrag att utreda olika alternativ för modernisering av Hovet och Ericsson Globe.

Hifabs uppdrag är projekt- och projekteringsledning för framtagandet av förstudien, upprättande av kalkyler och tidplaner samt upprätta konsekvens- och riskanalyser.

Utökning i Slussen-projektet

Hifab har fått utökat och fortsatt förtroende att vara projekteringsledare för delområde Berg inom projekt Slussen. Uppdraget omfattar projekteringsledning och ansvar för leverans av bygghandlingar för en ny bussterminal i Katarinaberget.

     

För ytterligare information
kontakta CEO Jeanette Saveros
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 420 medarbetare fördelade på 17 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 420 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se