HIFAB GROUP AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2015


JANUARI – SEPTEMBER, I SAMMANDRAG

•        Nettoomsättningen uppgick till 322,6 (355,6) MSEK.

•        Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -7,2 (10,8) MSEK.

•        Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,0 (11,0) MSEK.

•        Resultat per aktie uppgick till -0,18 (0,28) SEK.


JULI-SEPTEMBER, TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

•        Nettoomsättningen uppgick till 91,6 (97,7) MSEK.          

•        Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -3,7 (0,2) MSEK.

•        Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,4 (0,4) MSEK.

•        Resultat per aktie uppgick till -0,09 (0,01) SEK.


EFTER PERIODEN

•        Elisabeth Brattlund, bolagets CFO, har i avvaktan på nyrekrytering utsetts till VD.

•        Koncernens moderbolag har drabbats av en rättsförlust som innebär att 68 MSEK behöver betalas. Vilket görs med ett långt lån om 18 MSEK och ett kortfrist lån om 50 MSEK. Lånen är beviljade.

•        Det kortfristiga lånet skall refinansieras med en nyemission om 50 MSEK.

•        Traction, Hifabs huvudägare, har garanterat såväl det kortfristiga lånet som att nyemissionen tecknas fullt ut.

•        Extra bolagsstämma kommer att hållas i december.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET


Vasagatan 12 blir Sthlm hub

Det granitklädda huset på Vasagatan 12 byggdes 1967. Under 2015/16 renoveras hela fastigheten på 6 000 kvm både invändigt och utvändigt.

Fastigheten är en kontorsbyggnad på 9 våningar med handel, restaurang och lastintag i bottenvåningen. Den gränsar mot Vasagatan och Vattugatan i två olika nivåer. Huset ligger mitt i City och har en fantastisk utsikt över Riddarfjärden och Stadshuset.

Hifabs uppdrag: Byggprojektledare, verka som länken mellan beställare och entreprenör och säkerställa att tider, budget, kvalitet, miljö, arbetsmiljö etc för hela projektet följer uppsatta mål och riktlinjer.


Resurskompetens – Biobränsleanläggning Flintrännan hos E.ON Malmö

E.ON driver tillsammans med Malmö Stad, byggherrar och fastighetsägare flera projekt med målet att göra Hyllie till Öresundsregionens smartaste och mest hållbara stadsdel. Projekten omfattar allt från förnybar energiförsörjning till hållbara transportlösningar. Syftet har varit att utveckla och testa framtidens energilösningar för att använda el, gas, värme och kyla på ett smartare sätt.

All värme i fastigheterna kommer i dag från förnybar energi; återvinning av avfall, sol och biobränsle. Bland annat tack vare det nyligen återstartade biobränsleanläggningen Flintrännan i Malmö som drivs av biobränsle.

Hifab DU Tekniks uppdrag är att hjälpa deras driftavdelning att köra och sköta om biobränslecentralen Flintrännan.


Ny avdelningschef till Västerås kontoret

Daniel Sätterström har tillträtt som avdelningschef i Västerås. Han har de senaste åren varit Distriktschef på Caverion och chef för projektledning på HSB Mälardalen. Daniels uppgift är att utveckla Hifabs verksamhet i Västeråsregionen.

För ytterligare information
kontakta: CEO Elisabeth Brattlund
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 425 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 480 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera