Hifab har beslutat att överklaga domen

Svea hovrätt avkunnade den 28 oktober en dom av innebörd att Hifab är bundet att betala ut 68 Msek till konkursboet efter ett tidigare dotterbolag.

Styrelsen för Hifab Group har beslutat att låta överklaga domen och söka prövningstillstånd i Högsta domstolen. Enligt bolaget så har hovrätten gjort flera fel i sin bedömning, bl.a. om bolagsföreträdares rätt att binda sin huvudman och grunderna för hur ersättning får beräknas. Hifab Group avvaktar nu HD:s rättsliga bedömning.

För ytterligare information
kontakta: CEO Elisabeth Brattlund
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 425 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 480 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera