Hifab projektleder uppförandet av ny Samverkanscentral i Stockholm

 

Fastighetsnämnden i Stockholm har utsett Hifab att projektleda uppförandet av den nya Samverkanscentralen i Stockholm, en byggnad på 40 000 kvm som skall var färdig 2016. Uppdraget innebär en total arvodesvolym på drygt 17 MSEK.

Vid val av projektledningsföretag har stor vikt lagts vid företagets förmåga att anpassa projektledningsorganisationen efter produktionens olika skeden och säkerställa både kompetens och kvalitet.

För ytterligare information
kontakta CEO Jan Skoglund
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling och optimering av kundens resurser. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 425 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera