HIFAB UTÖKAR MED NY REGIONSCHEF FÖR MILJÖ

Den 1 april tillträdde Fredrik Holmström som regionschef för Miljö på Affärsområde Stockholm International. Fredrik kommer som närmast från en roll som avdelningschef på Hifab Byggmiljö.

”Hifab har idag en stor samlad kompetens för att hantera allt från energi- och inomhusmiljöfrågor och miljöklassning av byggnader till att effektivt hantera miljöskulder och avfall. Dessa kompentenser samlas nu under en gemensam ledning för att ytterligare öka fokus samt utveckla tjänsterna inom dessa områden. Fredrik har tydliga kvalitéer i ledarskapet och har hög specialistkompetens för att leda Regionen på ett bra sätt” säger Henrik Forsberg, Affärsområdeschef Stockholm International

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 17 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 420 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

För ytterligare information
kontakta CEO Jeanette Saveros
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera