Hifab växlar upp för en stark tillväxt

Hifab har tillsatt två nya regionchefer för region syd respektive region väst

Den 7 januari tillträdde Jeanette Norrman som regionchef för Hifab region syd. Jeanette kommer närmast från ÅF i Helsingborg där hon jobbat som sektionschef.

Huvuduppgiften har de senaste åren varit att bygga upp ÅF:s verksamhet i framförallt Helsingborg och Halmstad. Jeanette har också varit med och implementerat och utvecklat nya affärsmodeller. Inom region syd finns idag ett cirka 15 konsulter inom framförallt bygg och fastighet respektive anläggning.

”Jag har mötts av en organisation som har viljan och modet att växa. Region syd har medarbetare som är engagerade och har en gedigen kunskap och erfarenhet. Vi har många goda kundrelationer att vidareutveckla och en stor potential att skapa ännu fler nya i regionen. En riktig bra grund att bygga vidare på!” säger Jeanette Norrman.

Kristian Henninge tillträder den 1 april som regionchef för Hifab region väst. För närvarande erbjuder Hifab’s cirka 30 konsulter vid Göteborgskontoret tjänster inom verksamhetsområdena miljö, bygg och fastighet respektive anläggning och infrastruktur.

Kristian är idag anställd som konsultchef på Niras Sweden AB. Under sina tolv år på Niras har han erhållit omfattande erfarenhet av projektledning av fastighetsprojekt ur ett hyresgäst-/brukarperspektiv. Kristian har medverkat vid ett flertal stora projekt avseende samhällsfastigheter, däribland det nyskapade rättscentrumet i centrala Göteborg. 

”Trots i många delar tuffa omvärldsfaktorer ser jag en stor potential i Hifab’s utveckling inom regionen både verksamhetsmässigt och geografiskt. Det strålar av affärsmässig glöd och engagemang i kontakten med mina blivande kollegor och jag ser fram emot att få vara delaktig på resan mot ”Hifab till tusen” säger Kristian Henninge.”

Som ett led i den planerade expansionen kommer flera av Hifabs övriga verksamhetsområden att etableras i dessa regioner samtidigt som de nuvarande verksamheterna utvecklas och växer.

Det har varit en lång och intensiv urvalsprocess och vi är mycket nöjda med resultatet. Vi ser framemot att vi tillsammans kommer att leda arbetet framåt med Hifab till tusen.


För ytterligare information
kontakta CEO Jeanette Saveros
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling och optimering av kundens resurser. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 17 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar