Kommuniké från extra bolagsstämma för Thalamus Networks

Kommuniké från extra bolagsstämma för Thalamus Networks Vid den extra bolagsstämman den 18 oktober 2001 beslutade stämman att införa en ny lydelse i Thalamus Networks bolagsordningen, § 2. Den nya lydelsen är: "Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och handel med produkter och tjänster inom data, Internet och informationsbehandling, energistyrning, programvaror, telekommunikation, samt att köpa, sälja, utveckla verksamheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet." För vidare information kontakta Jan Tidelius, VD Thalamus Networks. Tel 08-691 09 08, mobil 0705-525626 e-post jan.tidelius@thalamus.se Jan Norman, Finanschef Thalamus Networks. Tel 08-691 09 10, e-post jan.norman@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00930/bit0001.pdf

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar