NY REGIONSCHEF FÖR HIFAB MITT & AVDELNINGSCHEF NORRKÖPING/LINKÖPING

Den 1 januari 2014 tillträder Patrik Risberg som ny regionchef för Hifab region Mitt och som avdelningschef för Norrköping/Linköping. Patrik kommer närmast från Vectura Consulting AB där han jobbat som divisionschef för InfraDesign Väst.

När Vectura bildades 2009 utsågs Patrik till regionchef på Mark & Samhälle Region Syd. ”Den största utmaningen 2009 var att hålla ihop avdelningarna och ha fokus på våra affärer.” Säger Patrik Risberg

2010 blev Patrik divisionschef för Mark, Miljö och Anläggning med 500 medarbetare och en del i Vecturas ledningsgrupp.

”Som divisionschef har jag det yttersta ansvaret för våra affärer och har under åren skaffat mig kunskap inom bygg- och affärsjuridik” fortsätter Patrik.

Från årsskiftet 2013 ansvarade Patrik för en sammanslagen organisation InfraDesign Väst med divisionerna Järnväg och Mark, Miljö & Anläggning.

Patrik brinner för att jobba i projektform med tydliga mål när det gäller bla ansvarsfördelning, roller och tidplan.

”Mitt kontaktnät är omfattande både i regionen och nationellt och jag känner dessutom att kapacitet finns för att på ett ansvarsfullt sätt utveckla Hifabs verksamhet inom regionen” avslutar Patrik Risberg

För ytterligare information
kontakta CEO Jeanette Saveros
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 420 medarbetare fördelade på 17 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 420 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera