Nya affärer till Hifab International till ett sammanlagt ordervärde om 21,5 MSEK

Efter en intensifierad period av sälj och marknadsföring under hela 2011, har det nu givit resultat i form av ett flertal nya projekt. Speciellt har marknaden i Bangladesh bearbetats. Särskilt glädjande är att projekt inom stadsplanering har vunnits, då verksamheten i Bangladesh tidigare främst har varit fokuserad på glesbygdsinfrastruktur. Detta sammanfaller också med att Hifabs kontor i Bangladesh firar 25 års jubileum.

De nya projekt som har vunnits i Bangladesh kan sammanfattas med:

  • Bangladesh, “Preparing Municipal Development Program – East”. Ordervärdet är 3,0 MSEK. Projektet syftar till att förbereda ett större program för kommunal utveckling, vad gäller dess infrastruktur och även instutitionell utveckling inom 15 kommuner. I projektet ingår bland annat att identifiera delprojekt som ska genomföras i programmet under perioden 2012-2015. Projektstart i mars, och projektet löper 6 månader.
  • Bangladesh, “Preparing Municipal Development Program – West”. Ordervärdet är 3,0 MSEK. Detta är ett systerprojekt till projektet ovan, och genomförs för ytterligare 15 kommuner i en annan region. Projektstart i mars, och projektet löper 6 månader.
  • Bangladesh, ”Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP)”. Hifab kommer att leverera konsulttjänster för Institutional Strengthening and Management Consultancy i samband med byggnation av glesbygdsvägar i 21 distrikt i nordvästra och sydvästra Bangladesh. Ordervärdet är 10 MSEK. Projektstart blir 1/6.

Därutöver har projekt också vunnits i:

  • Vietnam, ”Preparation of Pre-Feasibility Studies in Industrial Waste Water Management and Drainage Systems”. Hifab genomför en förstudie för att undersöka möjligheterna till PPP (Public Private Partnership) inom vatten- och avloppssektorn. Ordervärdet är ca 2 MSEK, och projektet löper under 4 månader.
  • Uganda, ”Consultancy Services to Design and Operational the Secondary Teacher Development training”. Ordervärdet är ca 3,5 MSEK. Projektstart blir i månadsskiftet mars/april, och projektet omfattar 4 konsulter och varar i ett år. Projektet innebär att ta fram ett ramverk för utbildningssystemet i Uganda.

Hifab International har en fortsatt stor offertstock med fler möjligheter till ytterligare affärer. Kontraktsförhandlingar pågår till ett värde av 70 MSEK , även detta gäller projekt i Bangladesh.

För ytterligare information
kontakta CEO Jan Skoglund
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling och optimering av kundens resurser. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 16 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera