Riktad nyemission och försäljning om ca 310 MSEK för bredbandsföretaget Thalamus

Riktad nyemission och försäljning om ca 310 MSEK för bredbandsföretaget Thalamus Thalamus Networks AB (f.d. Advantech) kommer att tillföras 250 MSEK före emissionskostnader genom en nyemission riktad till svenska och utländska institutionella investerare. Den stora efterfrågan har dessutom gjort att huvudägarna sålt aktier i bolaget för ca 60 MSEK. Thalamus Networks har genomfört en riktad nyemission om 1 280 000 B-aktier till en emissionskurs om 195 kronor per aktie. Investerarna utgörs av institutionella investerare i Norden, USA, Frankrike samt Tyskland. De nyemitterade aktierna kommer att motsvara 14,0 procent av det totala antalet aktier och 6,8 procent av rösterna i Thalamus Networks efter nyemissionen. "Nyemissionen innebär att vi på Thalamus Networks nu har den finansiella styrkan att vidareutveckla intelligenta bredbandstjänster och genomföra vår expansion i första hand i Norden", säger Jan Tidelius, VD för Thalamus Networks. Från och med tisdagen den 21 mars handlas aktierna i Thalamus Networks AB genom Handelsbanken. Aktierna har tidigare handlats genom Matteus Fondkommission. Bytet av market maker är ett led i Thalamus Networks förberedelser på en notering på O-listan vid OM Stockholmsbörsen under andra eller tredje kvartalet i år. Handelsbanken Investment Banking är Thalamus Networks finansiella rådgivare. Fakta: * Thalamus Networks AB - www.thalamus.se - (u.namnändring från Advanced Technology i Ängelholm AB) är en självständig aktör inom det snabbt växande området för bredband. Bolaget erbjuder marknadens mångsidigaste bredbandstjänst kallad Thalamus®. Den innehåller en bredbandsuppkoppling till Internet som tillgodoser kraven för såväl den vanlige surfaren som den mest avancerade distansarbetaren. Samtidigt är Thalamus Networks AB ensamt om att kunna tillgodose fastighetsägarens behov av energistyrning, information, media och telefoni. Thalamus® levereras över optisk fiber, kabel-TV samt Ethernet (LAN) och inom en snar framtid också via trådlösa förbindelser. Thalamus Networks AB befinner sig i en stark expansionsfas och har idag kontor i Ängelholm, Malmö, Halmstad, Göteborg och Stockholm. Företaget har varit leverantör till Sveriges fastighetsägare sedan starten 1987. Thalamus Networks AB omsätter idag omkring 50 Mkr och har drygt 30 anställda. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Tidelius, VD Thalamus Networks, Tel 08-601 31 60, Mobil 0705-525626, e-post jan.tidelius@thalamus.se Thomas Rebermark, Marknadschef Thalamus Networks, Tel 08-601 31 60, Mobil 0703-240193, e-post thomas.rebermark@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Prenumerera

Dokument & länkar