Thalamus Networks AB byter marknadsplats från OMX Nordiska Börs till First North

Som beslutades på den extra bolagsstämman den 7 augusti 2008 byter nu Thalamus Networks lista till First North.

OMX Nordiska Börs Stockholm har godkänt Thalamus Networks AB:s (publ) ansökan om avnotering från OMX Nordiska Börs Stockholm. Sista dag för handel är måndagen den 6 oktober 2008.

OMX Nordiska Börs Stockholm har samtidigt godkänt Thalamus Networks ansökan om notering på First North med första handelsdag tisdagen den 7 oktober 2008.

Remium AB kommer att vara bolagets certified adviser och likviditetsgarant på First North.


För ytterligare information kontakta
Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar