Utfall av erbjudande till aktieägarna i HifabGruppen

Thalamus Networks AB (”Thalamus”) lämnade den 23 maj 2008 ett erbjudande till aktieägarna i HifabGruppen (”Hifab”) om att överlåta samtliga aktier i Hifab mot kontant ersättning om 19,50 kronor samt sju (7) aktier av serie B i Thalamus för varje aktie i Hifab.

Under acceptperioden den 2 – 16 september har Thalamus förvärvat 2 875 670 aktier i erbjudandet, vilket motsvarar 99,2 procent av aktiekapitalet och rösterna. Villkoret att aktieägare respresenterande minst nio tiondelar av samtliga röster och aktier ska acceptera budet är därmed uppfyllt. Vidare har inget högre bud inkommit under acceptperioden, varför Thalamus väljer att fullfölja erbjudandet. Thalamus har inte förvärvat några aktier i Hifab utanför erbjudandet.

Redovisning av vederlag till de aktieägare i Hifab som har accepterat erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 7 oktober 2008.

Thalamus styrelse har för avsikt att kontakta aktieägare som inte har accepterat erbjudandet i syfte att erhålla en acceptansgrad om hundra procent och därmed undvika en tvångsinlösenprocess.

Remium AB har varit finansiell rådgivare för Thalamus.


För ytterligare information kontakta
Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61


Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar