Hilding Anders Sweden inleder förhandlingar med de fackliga parterna om avveckling av produktionen i Hästveda

Hilding Anders Sweden AB har idag informerat fack och anställda vid anläggningen i Hästveda om en avveckling och flytt av produktionen till företagets anläggning i Rydaholm. MBL förhandlingar kommer att inledas inom kort.

Den föreslagna förändringen berör ett 40-tal anställda, som varslas på grund av en eventuell avveckling av produktionen av sängar, madrasser och ramdetaljer. Förändringen berör inte sälj, marknad och administrativ personal i Hästveda.

Anläggningen i Hästveda har under en längre period haft lönsamhetsproblem. För att säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet i Sverige föreslås att all produktion konsolideras till Rydaholm.

”Beslut som detta är aldrig enkla att ta då vi har många duktiga och kompetenta medarbetare i Hästveda. Men efter en sammantagen bedömning och utvärdering har vi kommit fram till att vi blir effektivare samt stärker vår konkurrenskraft samt att vi därigenom blir en bättre partner till våra kunder. Vi anser att  konsolideringen av produktionen till Rydaholm har mycket goda förutsättningar att säkerställa vår konkurrenskraft i framtiden”, säger Björn Edwardzon, VD Hilding Anders Sweden AB.

Förändringarna berör inte produktionsanläggningen i Lysekil.

Kontaktpersoner

Björn Edwardzon

Tel: +46 (0)70 554 30 77

Peter Sturm

Tel: +46 (0)70 829 94 12

Prenumerera