BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

ÖKAD TILLVÄXT, ÖKAD VINSTMARGINAL OCH STARKT KASSAFLÖDE 

JANUARI-DECEMBER 2010
• Omsättningen uppgår till 1 108,4 (1 057,7) Mkr.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 156,0 (145,6) Mkr, en rörelsemarginal på 14,1 procent.
• Resultat före skatt uppgår till 155,1 (145,2) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgår till 110,6 (106,1) Mkr.
• Vinst per aktie uppgår till 2,14 (2,06) kr.
• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 94,0 (139,5) Mkr.
• Likvida medel uppgår till 163,5 Mkr
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,80 kr per aktie, totalt ca 94 Mkr, i form av en split med obligatoriskt inlösenförfarande.

OKTOBER - DECEMBER
• Omsättningen uppgår till 313,8 (278,7) Mkr.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 47,6 (46,0) Mkr, en rörelsemarginal på 15,2 procent.
• Resultat före skatt uppgår till 47,7 (46,3) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgår till 33,7 (34,2) Mkr.
• Vinst per aktie uppgår till 0,65 (0,66) kr.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2010
• HiQ har förvärvat IT-konsultbolaget Frends Technology i Helsingfors med 40 anställda. Frends Technology är specialister på integration av IT i verksamhet.
• HiQ har förlängt samarbetsavtalet med GTECH Corporation.
• HiQ har tecknat ramavtal på tre år med Trafikverket (fd Banverket och Vägverket) där även Transportstyrelsen och Borlänge kommun är avropande enheter.

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI - DECEMBER
• HiQ har fått en ny order från FMV på 14 Mkr. Beställningen gäller vidmakthållande av simulatorer för träning av stridspiloter för JAS 39A Gripen.
• HiQ har fått ett större uppdrag från Trafikförsäkringsföreningen för att bygga ett nytt försäkrings- och inkassosystem.
• HiQ har vunnit ett förvaltningsåtagande för Orc Software.
• HiQ har fått ett nytt uppdrag av en ledande global fordonstillverkare för leverans av produktionssystem till Brasilien.
• HiQ har bildat HiQ Finland, genom en sammanslagning av de två dotterbolagen HiQ Softplan och HiQ Quality Services.
• HiQ har utsetts till ”Bästa IT-konsult 2010” enligt Veckans Affärers undersökning.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:
Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ
tel 08-588 90 000

Fredrik Malm, ekonomichef och IR-ansvarig HiQ
tel 08-588 90 034, 0704-200 017.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 07.30 den 1 februari 2011.

 

 

Taggar:

HiQ

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar