BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2015

2015 ETT NYTT REKORDÅR FÖR HiQ

JANUARI – DECEMBER 2015

 • Omsättningen ökar till 1 508,0 (1 378,8) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 182,9 (147,4) Mkr, en rörelse-marginal på 12,1 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 182,7 (147,9) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 142,2 (115,0) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 2,66 (2,18) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 157,1 (104,0) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 212,4 (180,1) Mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 2,90 kr per aktie, totalt 156,4 Mkr

OKTOBER – DECEMBER 2015

 • Omsättningen uppgår till 409,0 (389,2) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 54,6 (48,4) Mkr, en rörelse¬marginal på 13,3 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 54,7 (48,6) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 42,7 (38,2) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,79 (0,72) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2015

 • HiQ tecknar ramavtal med Kammarkollegiet inom systemutveckling
 • HiQ tecknar ramavtal med Hansel - myndigheten för samordnad upphandling i Finland
 • HiQ vinner uppdraget som strategisk webb- och mobilpartner till Mölnlycke Health Care
 • HiQ tecknar partneravtal med en världsledande aktör inom aktiv säkerhet
 • HiQ ligger bakom tekniken när ”Vården i siffror” öppnas upp för allmänheten
 • HiQ väljs som partner till Cactus inom systemutveckling för järnvägsbranschen
 • HiQ konceptutvecklar och implementerar teknik i de innovativa koncept för framtidens bilar som Volvo Cars lanserar
 • HiQ förenklar affärsprocesserna för finländska infrastruktur- och byggbolaget Destia
 • HiQ väljs som partner av en global telekomoperatör inom IoT och digital transformation
 • HiQ utvecklar nya kommunikationsplattformar för bland annat Västerås Stad, Kungälvs kommun, Länstrafiken i Västmanland, Nordic Green Energy och Backyard Babies
 • HiQ hjälper rikstäckande detaljhandelsföretaget Suomen Lähikauppa i Finland att förenkla och förbättra sina tjänster för lojalitetskunder
 • HiQ bidrar med teknisk kompetens i Ngulia-projektet för att skydda spetsnoshörningen och parkvakter från tjuvjägare
 • HiQ vinner uppdraget att utveckla digitala tjänster för användarna på Åbo Universitet
 • HiQ-utvecklade banktjänsten S-mobil vinner priset ”Contactless & Mobile Award”
 • HiQs Årsredovisning/Magazine vinner Svenska Designpriset och Publishingpriset
 • HiQ utnämns till ett av Sveriges Karriärföretag
 • HiQ firar 20 år med att fortsätta förenkla människors liv och bidra till en bättre värld

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ, tel. 08-588 90 000

Jenny Normark Sperens, Marknads- och Informationschef, HiQ, tel. 0734-431 007


Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 27 januari 2016.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1400 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm MidCap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar