DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2007

HiQ – accelererande organisk tillväxt och stark rörelsemarginal

• Omsättningen ökar med 70,0 Mkr till 476,2 (406,2) Mkr, en ökning med 17 procent.

• Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 90,3 (76,2) Mkr, en rörelse¬marginal på 19,0 (18,8) procent.

• Resultat före skatt ökar med 14,2 Mkr till 90,9 (76,7) Mkr.

• Resultat efter skatt ökar till 65,0 (54,4) Mkr.

• Vinst per aktie ökar till 1,30 (1,10) kr.

• Kassaflödet från rörelsen uppgick till 24,9 (25,3) Mkr.

• HiQ har utsetts till Sveriges bästa IT-konsultbolag i en undersökning genomförd av Veckans Affärer.

• Den 27 mars beslutade årsstämman om utdelning om 2,10 kr per aktie, totalt ca 105 Mkr, som betalades ut 4 april.

• HiQ har fått en ny order från FMV avseende utveckling av simulatorer för träning av stridspiloter för JAS 39A Gripen. Ordern uppgår till 22,0 Mkr.

• HiQ har tecknat ett avtal värt ca 30 Mkr över 5 år med Heidelberger Druckmaschinen AG.

• HiQ har förvärvat MobilEyes AB, experter på att utveckla mobila produkter, applikationer och tjänster baserade på Symbian. Bolaget har närmare 60 anställda i Stockholm och Moskva.

• Efter periodens utgång har HiQ tecknat nya ramavtal med Ericsson och OMX.


2007 i korthet
HiQ har en mycket stark utveckling under det första halvåret 2007. Omsättningen för perioden ökar med 17 procent och rörelsemarginalen uppgår till 19 procent.

HiQ har en tydlig position i Norden som leverantör av
tjänster inom kommunikation, programvaru¬utveckling och simulering. Med närmare 1000 anställda är HiQ idag en av de betydande aktörerna på den nordiska marknaden inom dessa områden.

Marknaden för IT-tjänster i Norden kännetecknas av stark efterfrågan. HiQ arbetar i långsiktiga kund¬relationer med internationellt ledande aktörer i många branscher, som exempelvis Ericsson, FMV, GTECH, Nokia, Saab, SEB, SonyEricsson Tele2 och Volvo.

HiQ växer organiskt kompletterat med förvärv. Under andra kvartalet har HiQ förvärvat IT-konsultbolaget MobilEyes AB med märmare 60 anställda. HiQ MobilEyes är specialister på Symbian och arbetar med utveckling och test av mobila tjänster och produkter, ett område med en starkt ökande efterfrågan. MobilEyes arbetar med internationellt ledande kunder som SonyEricsson, UiQ och Telenor. HiQ MobilEyes tillför spjutspets¬kompetens när det gäller utveckling och test av mobila applikationer i den nya generationens smarta telefoner.

Under perioden har arbetet med att rekrytera fler medarbetare fortgått med mycket bra resultat. HiQ har ett starkt varumärke på arbetsmarknaden och attraherar duktiga medarbetare även i en mycket konkurrens¬utsatt marknad. Under perioden har det synts en sjunkande trend i personalomsättningen.

HiQ utvecklas väl på de olika marknaderna såväl geografiskt som branschmässigt. Göteborg och Lund är marknader som för HiQ fortsätter att kännetecknas av en mycket stark tillväxt.
HiQ har en stark position inom fordonsindustrin och under perioden har en ny satsning på teknikutveckling inom ”Aktiv Säkerhet” inletts. Ambitionen är att rekrytera 25 nya konsulter inom området. Begreppet Aktiv Säkerhet omfattar teknik och system för att förhindra och förebygga fordonsolyckor.

Under perioden har HiQ haft god tillväxt i branscher som finans, försvar och telekom.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD, tel 08-588 90 000

Annika Billberg, informationschef och ansvarig för investor relations, tel 08-588 90 015, 0704-200 103.

Moderbolagets adress
HiQ International AB (556529-3205)
Mäster Samuelsgatan 17, 9tr
Box 7421
103 91 STOCKHOLM
tel: 08-588 90 000
fax: 08-588 90 001
www.hiq.se

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar