DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST

JANUARI – JUNI 2011
• Omsättningen uppgår till 652,6 (556,1) Mkr, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 87,1 (74,7) Mkr, en rörelse¬marginal på 13,3  procent
• Resultat före skatt uppgår till 88,0 (73,9) Mkr
• Resultat efter skatt uppgår till 65,0 (53,1) Mkr
• Vinst per aktie uppgår till 1,24 (1,03) kr
• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 46,3 (21,4) Mkr
• Likvida medel uppgår till 125,4 Mkr
• Den 28 april beslutade årsstämman att en utdelning om 1,80 kr per aktie, totalt ca 94 Mkr, i form av en split med obligatoriskt inlösenförfarande

APRIL – JUNI 2011
• Omsättningen uppgår till 326,5 (282,5) Mkr, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 38,0 (34,2) Mkr, en rörelse¬marginal på 11,6 procent
• Resultat före skatt uppgår till 38,5 (34,1) Mkr
• Resultat efter skatt uppgår till 28,7 (24,7) Mkr
• Vinst per aktie uppgår till 0,55 (0,48) kr
• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 16,6 (9,3) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER
• HiQ tecknar ramavtal med Jeppesen Systems AB.
• HiQ tecknar ramavtal med ICA på ett år med årsvisa förlängningar.
• HiQ tecknar treårigt avtal med finländska Strålsäkerhetscentralen (STUK).
• HiQ levererar en IP-TV-portal till Dreampark AB.
• HiQ tecknar ramavtal med Västra Götalandsregionen (VGR).
• HiQ får en större roll som IT-leverantör till Empower, en multinationell servicekoncern med verksamhet i Finland, Sverige och Baltikum.
• HiQ och återvinningsföretaget Kuusakoski vinner tillsammans pris för bästa IT-projekt i Finland för 2010.
• HiQ utvecklar en plattform för handel åt en av världens största investmentbanker.
• HiQ utnämner på bolagsstämman en ny styrelseledamot i form av Johanna Fagrell Köhler.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• HiQ tecknar nytt avtal med FMV (Försvarets Material Verk) på ordersumman 13,1 Mkr.

 

 

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar